Menu
 • Aká je cena prenájmu vozidla?
  Aktuálne ceny nájdete v sekcii Cenník , cena za deň prenájmu je stanovená vždy na 24 hodín. Cena je stanovená v závislosti od doby prenájmu - v princípe čím dlhší čas, tým nižšia cena. Všetky vozidlá pri krátkodobom prenájme majú štandardne limit kilometrov na 300 km/deň, pri dlhodobom prenájme je počet kilometrov limitovaný na 5000 km/mesiac, prípadne po vzájomnej dohode je limit kilometrov neobmedzený.

 • Je možné vyzdvihnúť vozidlo aj mimo otváracích hodín?
  Áno, po vzájomnej dohode je možné prevziať vozidlo aj mimo otváracích hodín. Vozidlo je možné prevziať počas pracovných dní od 09:00 – 18:00, počas víkendov a sviatkov od 10.00-18.00, mimo týchto pracovných hodín za poplatok 15 EUR s DPH.

 • Akými spôsobmi môžem zaplatiť za prenájom vozidla?
  V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred), klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť klientovi. V prípade platby kreditnou kartou klient hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

 • Platí sa pri prenájme vozidla aj vratná záloha za vozidlo?
  Áno, za vozidlo sa skladá vratná záloha, ktorá slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi.

 • Je prenajaté vozidlo z vašej spoločnosti poistené?
  Áno, vozidlá sú poistené havarijne ako aj zákonne v rámci EÚ. V prípade dopravnej nehody alebo pri akomkoľvek poškodení vozidla je potrebné privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť. V prípade požitia alkoholu, prípadne iných omamných látok, poisťovňa zamietne úhradu škody a klient hradí všetky škody na prenajatom vozidle na vlastné náklady.

 • Čo mám robiť ak dôjde k dopravnej nehode?
  V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. Bez policajného hlásenia poisťovňa zamietne úhradu škody.

 • Akú sumu je potrebné uhradiť v prípade, že dôjde k dopravnej nehode?
  Vozidlá sú štandardne poistené so spoluúčasťou do výšky 300 EUR, alebo 10 % z celkovej škody. V prípade doplnkového pripoistenia je táto spoluúčasť nulová, čiže pri poškodení vozidla sa na klienta nevzťahuje žiadna zmluvná spoluúčasť. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu vozidla, požití omamných a psychotropných látok, alebo pri hrubom porušení ustanovení pravidiel cestnej premávky zákona NR SR č. 8/2009 Z. z., poisťovňa zamietne úhradu škody a klient hradí všetky škody na prenajatom vozidle na vlastné náklady.

 • Čo ak som nehodu nezavinil ja, ale iné vozidlo?
  V prípade, ak ste nehodu/poškodenie vozidla nezapríčinili vy a máte vinníka - vozidlo identifikované v policajnej správe o nehode, máte jeho údaje a nehoda/poškodenie bolo riadne hlásené polícii, neplatíte žiadnu spoluúčasť za nehodu/poškodenie vozidla.

 • Môže sa s vozidlom vycestovať do zahraničia?
  Áno, avšak je potrebné oznámiť prenajímateľovi, že s vozidlom opustíte územie Slovenskej republiky. S vozidlom sa môže cestovať po celej Európe, okrem krajín: Ukrajina, Rumunsko, Albánsko, Srbsko.